För ett län där människor växer och verksamheter blomstrar.

Nu heter vi
vad vi är.

Vi bildades 1991, då hette vi Sparbanksstiftelsen Norrbotten. Från den 12 maj 2024 heter vi Swedbanks Ägarstiftelse Norrbotten, det betyder att vi nu heter vad vi är. Vi har alltid, och kommer också fortsättningsvis, arbeta med frågor kopplat till vårt ägande i den bank som idag är Swedbank. 

Mer om vår historia och vårt uppdrag >

Vår vison

Vi verkar för en långsiktigt hållbar ekonomi som skapar tillväxt och utveckling i vårt verksamhetsområde, som är i de kommuner där Swedbank verkar - Boden, Kalix, Haparanda och Luleå. Vårt mål är att vara en tydlig och aktiv kraft som bidrar till att utveckla Norrbotten. Vi möjliggör för människor att växa och vår vinst gör nytta där den uppstått.
Om vårt samhällsengagemang >

Aktuellt

Stipendier

Med önskan om att människor ska kunna växa i Norrbotten, delar vi årligen ut stipendier till företagare i de orter där Swedbank verkar.

Stipendiater >

Lyckosparken

Vår entreprenörstävling Lyckosparken är en numera årligen återkommande aktivitet, öppen för företag med säte i Boden, Haparanda, Kalix eller Luleå.

Lyckosparken >

Hör av dig

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns våra kontaktuppgifter.


Kontakta oss >