Om stiftelsen

Våra grundläggande värderingar går i linje med den ursprungliga sparbanksidén. Våra insatser är lokala och vi agerar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Swedbanks Ägarstiftelse Norrbotten är en stolt och aktiv ägare i Swedbank, en bank som möjliggör för människor, företag och samhällen att växa.
  • Vår historia

    Vi bildades när de elva största sparbankerna ombildades till bankaktiebolag i början av 1990-talet. Då hette vi Sparbanksstiftelsen Norrbotten. Mycket har hänt sedan dess men våra rötter är fortfarande djupt rotade i de grundläggande värderingar som sparbanksrörelsen står för. Vårt huvudsakligt ändamål är, och har alltid varit, att främja sparsamhet. Som aktieägare i Swedbank verkar vi för att sparbanksrörelsens idéer ska bevaras men också utvecklas med sin samtid. Swedbanks Ägarstiftelse Norrbotten är en av tolv stiftelser i Sverige, som alla agerar utifrån samma mål. Tillsammans äger vi 3,5% av aktierna i Swedbank.  

  • Nuläge och framtid

    Som ägare i Swedbank möjliggör våra aktieutdelningar att bidra till återinvesteringar i vår region. Initiativ som ökar ungas intresse och möjlighet till entreprenörsskap, men även företagande som lyfter vårt län, ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vår målsättning är att aktivt fortsätta stötta projekt som vi tror på, vars utveckling främjar ett levande Norrbotten. Tillsammans med Swedbanks lokalkontor bidrar vi till aktiviteter som håller sparbanksrörelsens idéer vid liv. Idag och i framtiden.

Vår bidragspolicy

Vid sidan av syftet att främja sparsamhet stöttar vi forskning, idrott, kultur, näringsliv och utbildning inom vårt verksamhetsområde. Stiftelsens verksamhetsområde är där Swedbank verkar i vårt län. Vid utdelning av bidrag prioriterar vi spridning i media och påtalar vår koppling till Swedbank. Vår målsättning är att dela ut 25% av vår aktieutdelning. Alla beslut gällande bidragsgivning fattas av styrelsen.


Våra bidrag stöttar

Aktiviteter med inriktning på att öka ungas intresse och möjlighet till entreprenörskap


Specifika projekt som syftar till utveckling av företag


Specifika projekt inom forskning, idrott, kultur, näringsliv
och utbildning


Projekt som genomförs av
unga aktörer


Projekt tillsammans med Swedbank inom samtliga
våra områden


Medverka som arrangör vid konferenser som anordnas inom vårt verksamhetsområde


Vi äger en bank som

Möjliggör för människor, företag och samhällen att växa


Är öppen, enkel och
omtänksam


Främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen