Vårt engagemang i samhället

Genom ekonomiska bidrag till våra lokala Swedbankkontor kan vi vara med och stötta initiativ som gör gott för vårt samhälle och människorna som lever i det.

Ung Företagsamhet

Unga är Sveriges framtid och fler företagare behövs, därför har vi valt att vara partner till Ung Företagsamhet. UF är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som lär unga om entreprenörskap. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Ung Ekonomi

Swedbanks Ung ekonomi vänder sig till barn och unga i grundskolan och gymnasiet för att inspirera dem att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. Föreläsningarna erbjuds till skolklasser, föreningar och andra platser där barn och unga finns. Swedbanks Ägarstiftelse Norrbotten stöttar initiativet med bidrag till våra lokala Swedbankkontor.

Digital Ekonomi

Vårt samhälle blir alltmer digitalt och utvecklingen öppnar upp för nya möjligheter. Men det kan kännas svårt att hänga med eller ta sig tid att lära och komma igång. Med initiativet Digital ekonomi hjälper Swedbank dig att ta steget. Vi stöttar Digital Ekonomi för att Swedbanks lokala bankkontor ska kunna erbjuda föreläsningar och träffar där du guidas genom olika typer av digitala tjänster.